ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος 

Τηλ. 2109924316-2109989647

FAX. 2109924316

e-mail:

            Αρ. Πρωτ. 381 / 20-12-2019

Ενημερωτικό σημείωμα

Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ προέβη χθες, από κοινού με την ΠΟΚΟΠΚ, σε συμβολικό  αποκλεισμό του Υπουργείου Εργασίας, διεκδικώντας :

Ο Υπουργός Εργασίας πρέπει να καταλάβει ότι το υπουργείο δεν είναι ιδιοκτησία του και έχει θεσμική υποχρέωση να συνομιλεί με τα συνδικάτα. 

Για  του ΔΣ

Ο Πρόεδρος                      Ο Γ. Γραμματέας

                                                                                                         Μακράκης   Γ                         Τηλιγάδας Κ